Pracownia kompetencji

Pracownia kompetencji

"Pracownia kompetencji" to projekt szkoleniowy, którego kluczową ideą jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest 50 osobom w wieku 15–64 lata, w tym minimum 20 osobom w wieku 15-30 lat, z wykształceniem co najmniej podstawowym:

 • pozostającym bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w tym studentów studiów zaocznych,
 • zamieszkałym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego, tj. gmina miejska i wiejska Kraśnik, gmina Janów Lubelski, gmina miejska i wiejska Lubartów, gmina Świdnik, gmina miejska i wiejska Chełm, gmina Krasnystaw, gmina Opole Lubelskie

Korzyści

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

 • zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców
 • zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe
 • zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia

Informacje organizacyjne

Każda osoba może wziąć udział w jednym cyklu szkoleniowym.

Szkolenia odbywają się w ciągu tygodnia w salach szkoleniowych w Lublinie.

Grupa szkoleniowa liczy 10 osób

Szkolenia poprzedzone są dwudniowym warsztatem aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz 4-godzinnym indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu udziału w ścieżce szkoleniowej każdy z uczestników projektu odbędzie 6-miesięczny staż zawodowym u wybranego przez siebie pracodawcy. Stypendium stażowe wynosi 1500 zł brutto miesięcznie.

Program:

Grupa I Specjalista ds. e-handlu

Grupa II Szkoła trenerów metodą Klanzy

Grupa III Konsultant ds. funduszy europejskich – projekty inwestycyjne

Grupa IV Konsultant ds. funduszy europejskich – projekty miękkie

Grupa V Szkoła animatorów metodą Klanzy

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów promocyjnych (notatnik, długopis, segregator, pendrive),
 • materiały szkoleniowe,
 • zestaw literatury fachowej dotyczącej wybranej ścieżki szkoleniowej
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • poczęstunek w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 5,73 zł brutto za godzinę szkolenia
 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas stażu

Zasady rekrutacji:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć osobiście lub przesłać do biura projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego kserokopię zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy.

Termin dostarczenia dokumentów:

Grupa I i II – 23 czerwca 2014 r.

Grupa III, IV i V – 21 lipca 2014 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl oraz pod numerem telefonu 81 442 75 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekt i przygotowanie strony internetowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                          www.efs.gov.pl

Site designed by: 99grafik, powered by: Computer Laboratory.