Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego to projekt szkoleniowy, którego kluczową ideą jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów zdolnych w ramach edukacji w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia uczniów poprzez przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do pracy z uczniem zdolnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania MOODLE.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych z obszaru województwa lubelskiego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w dwóch modułach szkoleniowych:

I. Moduł podstawowy: Platforma zdalnego nauczania MOODLE (64 godziny)

Zakres tematyczny: Moodle jako podstawowa platforma e-learningowa do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Narzędzia i metody edukacyjne wykorzystywane w prace dydaktycznej: WebQuest jako nowoczesna metoda pracy dydaktycznej rozwijająca umiejętności poszukiwania informacji w Internecie, ich selekcjonowania, opracowywania oraz oceniania ich przydatności; Program eXe (eLearning XHTML editor) jako narzędzie do tworzenia i publikacji zasobów i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej; ePortfolio w procesie edukacyjnym jako metoda oceniania i wspierania rozwoju uczniów; Inne narzędzia i metody edukacyjne. Grafika komputerowa w e-learningu (GIMP).

Platforma zdalnego nauczania MOODLE:

 • wspomaga proces nauczania
 • wspiera w tworzeniu: lekcji online, interaktywnych ćwiczeń, testów, forum
 • wspiera w publikowaniu, udostępnianiu zasobów dydaktycznych oraz ich ocenianiu

II. Moduł dodatkowy: Praca z uczniem zdolnym (32 godziny)

Zakres tematyczny: projektowanie wsparcia dla ucznia zdolnego, metodologia konstruowania programów dydaktycznych dla ucznia zdolnego, metody aktywizujące i ewaluacja pracy z uczniem zdolnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szkolenia:

 • będą prowadzone metodami aktywnymi
 • w małych 10-osobowych grupach
 • 6 weekendowych spotkań.

Zapewniamy:

 • zestaw fachowej literatury i materiały
 • doświadczonych trenerów
 • wyżywienie w trakcie szkoleń

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach:

 • wzbogacą swój warsztat o metody tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych
 • nabędą umiejętność zdalnego zamieszczania oraz zarządzania zasobami dydaktycznymi
 • będą skuteczniej komunikować się z uczniami
 • wzbogacą swój warsztat o innowacyjne metody pracy z uczniem zdolnym

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów aplikacyjnych:

- formularz zgłoszeniowy
- oraz zaświadczenie o zatrudnieniu

na adres: Asentia Consulting, ul. Głowackiego 35 (lok. 364), 20-060 Lublin lub dostarczyć osobiście na ww. adres.

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

zaświadczenie o zatrudnieniu

Szczegółowe informacje o projekcie odnajdą Państwo na stronie internetowej www.sukcesksztalcenia.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod numerem telefonu 81 442 75 13.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

 

Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego to projekt szkoleniowy, którego kluczową ideą jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów zdolnych w ramach edukacji
w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia uczniów poprzez przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do pracy z uczniem zdolnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania MOODLE.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych z obszaru województwa lubelskiego.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w dwóch modułach szkoleniowych:

I. Moduł podstawowy: Platforma zdalnego nauczania MOODLE (64 godziny)

Zakres tematyczny: wprowadzenie do e-learningu (praca na platformie), gromadzenie i

selekcjonowanie treści, opracowanie i tworzenie elektronicznych materiałów dydaktycznych, graficzne przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zamieszenia na platformie, metody oceniania i wspierania rozwoju ucznia, projektowanie i prowadzenie kursu zdalnego na platformie.

 

Platforma zdalnego nauczania MOODLE:

wspomaga proces nauczania

wspiera w tworzeniu: lekcji online, interaktywnych ćwiczeń, testów, forum

wspiera w publikowaniu, udostępnianiu zasobów dydaktycznych oraz ich ocenianiu

II. Moduł dodatkowy: Praca z uczniem zdolnym (32 godziny)

Zakres tematyczny: projektowanie wsparcia dla ucznia zdolnego, metodologia konstruowania programów dydaktycznych dla ucznia zdolnego, metody aktywizujące i ewaluacja pracy
z uczniem zdolnym.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Szkolenia:

* będą prowadzone metodami aktywnymi

* w małych 10-osobowych grupach

* 6 weekendowych spotkań w Lublinie

 

Zapewniamy:

* zestaw fachowej literatury i materiały

* doświadczonych trenerów

* wyżywienie w trakcie szkoleń

 

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach:

* wzbogacą swój warsztat o metody tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych

* nabędą umiejętność zdalnego zamieszczania oraz zarządzania zasobami dydaktycznymi

* będą skuteczniej komunikować się z uczniami

* wzbogacą swój warsztat o innowacyjne metody pracy z uczniem zdolnym

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów aplikacyjnych:

* formularz zgłoszeniowy oraz

* zaświadczenie o zatrudnieniu

na adres: Asentia Consulting, ul. Głowackiego 35 (lok. 364), 20-060 Lublin

lub dostarczyć osobiście na ww. adres.

 

Dokumenty do pobrania:

· formularz zgłoszeniowy

· zaświadczenie o zatrudnieniu

Szczegółowe informacje o projekcie odnajdą Państwo na stronie internetowej www.sukcesksztalcenia.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod numerem telefonu 81 442 75 13.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 
 
Projekt i przygotowanie strony internetowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                                          www.efs.gov.pl

Site designed by: 99grafik, powered by: Computer Laboratory.